+359 (0) 878 908 172 labtrade.va@mail.bg

DSC 300 Caliris® най-ново поколение NETZSCH DSC уред

DSC 300 Caliris® е най-ново поколение NETZSCH модулен DSC уред за всеки бюджет и приложение. Най-надеждният и универсален DSC на пазара за характеризиране на материалите при температури от -180oС до 750oС . LED индикация на работното състояние, вграден touch дисплей за бързо стартиране на анализа, проверка на газовете и температурата.

Иновативен антивибрационен дизайн позволяващ работа в близост до производствените линии.

Линк за подробни технически данни: https://analyzing-testing.netzsch.com/en/products/differential-scanning-calorimeter-dsc-differential-thermal-analyzer-dta/dsc-300-Caliris-Supreme-Select