+359 (0) 878 908 172 labtrade.va@mail.bg

Кои сме ние?

Лабораторна апаратура от водещи световни марки!

Фирма ЛабТрейд ВиА ООД е създадена за да бъде Ваш партньор в лабораторията. Базирайки се на дългогодишен опит в тази област ние Випредлагаме консултиране в избора на лабораторна апаратура и консумативи, доставка, инсталиране, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване. Работим с фирми производители на лабораторно оборудване и консумативи, които са световно известни, утвърдени на международния и българския пазар и сертифицирани по ISO 9001:2015.

През месец август 2018  ЛабТрейд ВиА ООД  премина успешно  ресертификация на дейността си

“Търговия с лабораторно оборудване, гаранционен и следгаранционен сервиз на предлаганата апаратура, обучение и доставка на резервни части”

по  стандарт ISO 9001:2015.

ЛабТрейд ВиА ООД е официален и изключителен представител за България на германската фирма за уреди за термичен анализ NETZSCH Geratebau GmbH, американската фирма Microtac Inc. за анализатори на микро и нано размери, z-потенциал и френската фирма за вискозиметри и реометри Lamy Rheology.

Официален партньор на KERN за България

ЛабТрейд ВиА ООД получи логото на фирма KERN & Sohn GmbH, което служи да покаже на крайните потребителите кои специалисти са високо квалифицирани, за да предоставят съвети за продуктите на KERN / SAUTER.

kern-българия“Premium Consulting Partner” е начин за KERN / SAUTER да разграничи тези търговски партньори, които са придобили специален професионален опит за продуктовата гама на KERN / SAUTER чрез курсове за продуктово обучение.

Политика по качеството

ЛабТрейд ВиА ООД се занимава с внос, продажба, гаранционно и следгаранционно обслужване на лабораторна апаратура и консумативи.
Политиката по качество на ЛабТрейд ВиА ООД е насочена към непрекъснато подобряване качеството на предлаганите стоки и услуги и осигуряване на тяхното съотвествие с изискванията на клиентите и със законовите и нормативните изисквания.
Стремежът ни е да затвърждаваме доверието на нашите клиенти, като им предлагаме високо качество, открити и ясни търговски отношения, постоянно изучаване и определяне на техните очаквания и непрекъснато следене на тяхната удовлетвореност.

Ръководството на ЛабТрейд ВиА ООД е определило следните основни за организацията цели:

 • дейност изцяло насочена към клиентите за постигане на тяхната максимална удоволетвореност;
 • управление на рискове, възможности чрез поставяне на постижими и икономически обезпечени цели по качество и взимане на решения, основани на доказателства;
 • постоянно подобряване на системата по качество;
 • активно ангажиране на ръководството и персонала за възприемане принципите на системата по качество;
 • приобщаване на персонала, поддържане на благоприятна среда за изпълнение на процесите за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, постоянно повишаване на компететността и спазване на изискванията за сигурност и охрана на труда;
 • избягваме конфликти на интереси и приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално
 • установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в процеса на работа, за да бъдат избягвани в крайния продукт и повтаряни в бъдеще;
 • спазване на изискванията на техническите и нормативни документи, приложимите закони и стандарти;
 • ефективно и ефикасно управление на отношенията със заинтеренсованите страни за създаване на доверие в тях.

 

Ръководство на организацията осъществява преглед за актуалност на Политиката по качество един път в годината при провеждане на Преглед на Системата за управление на качеството.

Като Управител на ЛабТрейд ВиА ООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество, осигуряваща просперитета на организацията.

Управител: В. Маркова

58410

Защо ние?

 • Опит

  Нашият дългогодишен опит Ви осигурява компетентен и правилен избор на лабораторна апаратура. Коректно отношение и доставки изпълнени в срок. Инсталиране, пускане в действие на оборудването от обучен специалист и провеждане на обучение за работа.
 • Сервиз

  Ние гарантираме на нашите клиенти бърза реакция и отстраняване на проблемите по време на гаранционния и след гаранционния период.
 • Партньори

  Нашите фирми-партньори са световно утвърдени европейски и американски компании с дългогодишен опит и традиции в производството на апаратура с гарантирано високо качество.
 • ISO 9001:2015

  ЛабТрейд ВиА ООД има сертификация на дейността си по стандарт ISO 9001:2015 .
12