+359 (0) 878 908 172 labtrade.va@mail.bg
Tags:

DSC 200 F3 Maia/204 F1 Phoenix – Differential Scanning Calorimeter

Диференциално-сканиращ калориметър с приложение във фармацията и за изпитване на полимери. Работен обхват от  -180 oС до 700 oС. Предлага се и модел за фотокалориметрия.