+359 (0) 878 908 172 labtrade.va@mail.bg
Tags:

TMA 402 F1/F3 Hyperion – Thermomechanical Analyzer

Термо-механичен анализатор за определяне промените в размерите на твърд, течен или пастообразен материал като функция от температурата и/или времето при определена сила.

В съответствие с DIN 51 005, ASTM E 831, ASTM D 696, ASTM D 3386, ISO 11359- част 1-3.