+359 (0) 878 908 172 labtrade.va@mail.bg
Tags:

DSC 404 Pegasus  – High-Temperature DSC

Високо температурен диференциално-сканиращ калориметър. Работен обхват от  -150 оС до 2000 оС.