+359 (0) 878 908 172 labtrade.va@mail.bg
Tags:

DMA 242 C – Dynamic mechanical Analyzer

Уред за динамично-механичен анализ. Определя механичните свойства на пробата при осцилиращо натоварване като функция от температурата, времето и честотата. Отговаря на DIN и ASTM стандарти. Държатели за триточково огъване, двуточково, натиск, линейно срязване, опън.