+359 (0) 878 908 172 labtrade.va@mail.bg
Tags:

Изследване съдържанието на отделените газове при DSC, TG, STA анализ чрез свързване на термичните анализатори  към   FT-IR спектрометър, QMS или  GC/MS.