+359 (0) 878 908 172 labtrade.va@mail.bg
Tags:

Анализ на заряда на нано частици чрез титруване. Измервани параметри: потенциал, рН, проводимост, температура, абсолютен заряд, време.

Обем на пробата 5-10 ml, рН 2-12, потенциал от -200 до +200 mV